Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638833
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 615/15 toczy się sprawa z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Józefie Drąg s. Stanisława i Krystyny z domu Klisiewicz, zmarłym dnia 11 sierpnia 2010 r. w Dusseldorfie (Niemcy), ostatnio zamieszkałym w Przewrotnem 497.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału i udowodnienia nabycia spadku wszystkich spadkobierców, w szczególności zstępnych zmarłego rodzeństwa ww. osób w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33638833
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne