Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Cyganik, synu Stanisława i Barbary, zmarłym w dniu 30 maja 2013 r., ostatnio zamieszkałym w Przegini Duchownej 25.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33638851
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne