Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638950
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-200 Starachowice
Ulica
Staszica 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 216/17 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Sidowskiej z udziałem Bogusława Wacława Dąbrowskiego, Antoniego Krężołka, Województwa Świętokrzyskiego, Henryka Czernikiewicza, Powiatu Kieleckiego, Powiatowego Zarządu Dróg, Gminy Bodzentyn, Marioli Babiarz, Jarosława Lodzińskiego, Agnieszki Ostrek, Zbigniewa Lodzińskiego, Małgorzaty Czernikiewicz, Jadwigi Litwin, Zbigniewa Lipy, Andrzeja Rak, Doroty Lipy, Mirosławy Józefy Stachury o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu, to jest działki gruntu położonej w Bodzentynie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 643, o powierzchni 0,6245 hektara, działki gruntu położonej w Bodzentynie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1668, o powierzchni 0,0697 hektara, oraz działki gruntu położonej w Bodzentynie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2624, o powierzchni 0,2562 hektara. Zgodnie z treścią wniosku samoistnymi posiadaczami wszystkich tych trzech działek byli małżonkowie Franciszek Dąbrowski i Marianna Dąbrowska.
Sąd wzywa właścicieli tych działek, wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, a w szczególności spadkobierców Marii Białek, Eugenii Heleny Kononowej oraz Józefa Lewandowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33638950
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne