Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostr. świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638947
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 437/16 z wniosku Marianny Płanety o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Strupicach, gmina Waśniów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 1 o pow. 0,0100 ha, 37 o pow. 0,1500 ha, 38 o pow. 0,0600 ha, 81/1 o pow. 2,9500 ha, 125/1 o pow. 0,5600 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33638947
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne