Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638867
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. VI Ns 310/15/S z wniosku Marcina Trzeciaka, kuratora spadku nieobjętego po Aleksandrze Ferenc i Piotrze Ferencu przy udziale Zbigniewa Ferenca i Beaty Siermontowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Pawle Ferencu, synu Piotra i Katarzyny, zmarłym w dniu 13 października 2005 roku w Krakowie, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ulicy Lublańskiej 20/36. W skład majątku pozostałego po Piotrze Ferencu wchodzi udział w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ulicy Lublańskiej 20/36.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia.
33638867
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne