Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638875
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 768/15/N toczy się postępowanie z wniosku Michała Maciaszek przy uczestnictwie Rafała Maciaszek, Pawła Maciaszek, Izabeli Maciaszek o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kazimierzu Maciaszek, synu Stanisława i Moniki, urodzonym 17 lutego 1940 roku w Bukowcu, ostatnio zamieszkałym w Krakowie, zmarłym dnia 20 lutego 2015 roku w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33638875
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne