Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o uwłaszczenie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638890
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 2097/16/N toczy się postępowanie o uwłaszczenie z wniosku Adama Urbańskiego przy uczestnictwie Emilii Stępnowskiej, Ireny Mars, Janiny Boryckiej oraz Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej os. Wolica na rzecz Mariana Urbańskiego i Emilii Urbańskiej własności nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0030, składającej się z działki ewidencyjnej o nr. 311, o powierzchni 0,0855 ha, objętej dawną księgą wieczystą LWH 28 Wolica.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i udokumentowania swoich praw do wskazanej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu o stwierdzenie uwłaszczenia nieruchomości.
33638890
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne