Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638902
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1391/16 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Ciurej, s. Józefa i Anny, zmarłym dnia 1 marca 2015 r. w Nowym Targu, ostatnio stale zamieszkałym w Krośnicy. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33638902
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne