Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639280
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Końskich w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 95/17 toczy się z wniosku Włodzimierza Dróżdża postępowanie o stwierdzenie nabycia spadków po Mariannie Dzwonnik z d. Słowik, córce Wojciecha i Józefy, zmarłej w dniu 6.06.1996 r. w Końskich i tu stale ostatnio zamieszkałej, oraz po Mieczysławie Dzwonniku, synu Andrzeja i Tekli, zmarłym w dniu 13.10.2002 r. w Końskich i tu stale ostatnio zamieszkałym.
W skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość położona w Końskich, przy ulicy Polnej 21, oznaczona jako działki nr 6395 i 6398.
Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33639280
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne