Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Motz.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639401
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-925 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 141/17 z wniosku Czesława Kondeja o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Motz z domu Żołędowskiej, córce Lucjana Żołędowskiego i Berty, zmarłej w dniu 9 sierpnia 1957 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Floriańskiej 8, w skład spadku po której wchodzi udział we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mianowskiego 6. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionych osób, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33639401
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne