Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości w miejscowości Duczymin.

mazowieckie, Przasnysz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639363
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
06-300 Przasnysz
Ulica
Świerkowa 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Przasnyszu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 791/15 z wniosku Krystyny Kawieckiej, z udziałem Joanny Barbary Kawieckiej, Artura Kawieckiego, Pawła Kawieckiego, Piotra Kawieckiego, Wojciecha Kawieckiego, Magdaleny Roman, Mieczysława Kozickiego, Haliny Janiny Krzykowskiej, Krzysztofa Gadomskiego, Bernarda Stanisława Gadomskiego, Marcina Gadomskiego, Pawła Marka Gadomskiego, Urszuli Barbary Kotowskiej, Waldemara Deca i Jadwigi Zarzyckiej o zasiedzenie zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalnym nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 100, o powierzchni 0,3300 ha, położonej w miejscowości Duczymin, gminie Chorzele, powiecie przasnyskim, województwie mazowieckim.
Sąd wzywa osoby zainteresowane tą sprawą, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Przasnyszu i udokumentowały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie osoby te będą pominięte w postępowaniu.
33639363
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne