Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Justman.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639535
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-873 Warszawa
Ulica
Ogrodowa 51 a
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY MOKOTOWA I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 725/08 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Woytowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Justman, córce Beniamina i Haliny, urodzonej w dniu 27 marca 1917 roku w Warszawie, zmarłej 13 lipca 2008 roku w Konstancinie-Jeziornie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. F. Joliot-Curie 12 m. 12. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny numer 12 stanowiący odrębną nieruchomość położony w budynku numer 12 w Warszawie przy ul. F. Joliot-Curie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Henryki Justman oraz ich zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33639535
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne