Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639629
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie
I Ns 322/16 z wniosku Gminy Ostrowiec Św. o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej się z działek o numerach 14/30 o pow. 0,0414 ha, 14/32 o pow. 0,0447 ha, 14/34 o pow. 0,0303 ha, 14/36 o pow. 0,0045 ha, 14/38 o pow. 0,0327 ha, 14/41 o pow. 0,0035 ha, 14/43 o pow. 0,0105 ha, 14/45 o pow. 0,0399 ha, 14/47 o pow. 0,0151 ha, 14/49 o pow. 0,0307 ha, 14/50 o pow. 0,0102 ha, 14/51 o pow. 0,0057 ha, 14/53 o pow. 0,0069 ha, 14/55 o pow. 0,0362 ha, 14/58 o pow. 0,0688 ha, 14/60 o pow. 0,0094 ha i 14/61 o pow. 0,0185 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim o łącznej powierzchni 0,4090 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie został założony zbiór dokumentów oraz wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33639629
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne