Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Ost. świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639639
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1590/16 z wniosku Ewy Zakliki i Michała Zakliki o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rudce Bałtowskiej, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, składającej się z działek o numerach ewid. 242/2 o pow. 0,0638 ha i 372/2 o pow. 0,0297 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Stanisławę Budzeń
Jana Budzenia, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi
albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33639639
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne