Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Ostrowskim.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639692
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 971/16 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Włodzimierzu Ostrowskim, synu Aleksandra i Władysławy z domu Lenckiej, urodzonym w dniu 7 listopada 1929 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 26 października 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 5. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza Wydział II Cywilny i udowodnili nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33639692
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne