Ogłoszenie

Postępowanie o uznanie za zmarłego Karola Feliksa Ulryka Spatzier.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639891
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie pod sygn. akt I Ns 94/17 toczy się postępowanie z wniosku Hanny Barbary Bieńkowskiej-Szustak, zamieszkałej pod adresem: ul. Matejki 18, Konstancin-Jeziorna 05-510, o uznanie za zmarłego Karola Feliksa Ulryka Spatzier, ostatnio zamieszkałego w Warszawie, urodzonego 13 marca 1893 r. we Lwowie, syna Feliksa i Henryki Spatzier, z d. Kittelt.
Sąd wzywa zaginionego Karola Feliksa Ulryka Spatzier, aby zgłosił się w terminie 3 miesięcy
do Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogłyby udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
33639891
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne