Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33640073
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny ogłasza o wszczęciu postępowania z wniosku Stanisławy Markel o uznanie za zmarłego Tadeusza Kowala s. Włodzimierza i Adeli Zygmunt. Tadeusz Kowal urodził się w dniu 11 lutego 1929 r. w Przemyślu. Do dnia zaginięcia mieszkał w Przemyślu, gdzie zatrudniony był w zakładach ASTRA. Ostatnia informacja na temat zaginionego pochodzi z dnia 9 czerwca 1992 r. W dniu 20 lipca 1992 r. zgłoszono na Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu jego zaginięcie. Poszukiwania zaginionego do dnia dzisiejszego nie dały rezultatów.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa zaginionego Tadeusza Kowal, aby w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd może uznać go za zmarłego.
Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby mogące udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie zgłosiły się do tut. Sądu i przekazały je Sądowi.
33640073
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne