Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości.

pomorskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639914
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny informuje, że toczy się postępowanie
w sprawie o sygn. akt I Ns 2532/16 z wniosku Sławomira Bursztein o zasiedzenie
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 103/2 o pow. 0,0513 ha położnej przy ul. Starodomaszowskiej 10 i wzywa się wszystkich zainteresowanych w szczególności
spadkobierców Jana Kwietniewskiego, syna Franciszka, ostatnio zamieszkałego w Kielcach,
aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i
wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, która jest w posiadaniu Sławomira Bursztein.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd
stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono
udowodnione.
33639914
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne