Ogłoszenie

Postanowienie o wypłaceniu odszkodowania należnego Helenie oraz Michałowi Dąbrowskim.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639896
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Postanowieniem z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie I Ns 2069/16 Sąd Rejonowy w Pruszkowie zezwoli Gminie Stare Babice na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 1.508 zł (jeden tysiąc pięćset osiem złotych) tytułem odszkodowania należnego Helenie oraz Michałowi Dąbrowskim za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 556/2 o powierzchni 0,0026 ha, z obrębu Klaudyn, ustalonego decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 621/GM/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona spadkobiercom Heleny i Michała Dąbrowskich po przedstawieniu poświadczonego notarialnie aktu dziedziczenia albo prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych Helenie i Michale Dąbrowskich.
Sąd wzywa każdego, kto prawa swe udowodnić może, aby to uczynił i depozyt odebrał.
33639896
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne