Ogłoszenie

Wezwanie osób do odbioru depozytu

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33640777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

Szczegóły"Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt VIII Ns 1747/16 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11490zł tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 2 Bałtów, gmina Bałtów, oznaczonej jako działka nr 926/3 o powierzchni 0,0176 ha, którą to należność ma być wypłacona osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do nieruchomości na dzień 23 października 2015r. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu."
33640777
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne