Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641035
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen. Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 46/17 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Florczak zmarłej 16 stycznia 20l6 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Rzeszowie.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców po ww., aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33641035
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne