Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców.

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641386
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 12/17
z wniosku Ewy Kępa i Rafała Kępa z udziałem Ireneusza Jaworskiego, Marzeny Jaworskiej, Jana Krześ, Łukasza Stępień, Damiana Nowak, Mariusza Kawalec i Ilony Kawalec toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Podmaleniec, gmina Staszów, składającej się z działek o nr. ewid. 449/2 o pow. 1,3077 ha, 500/1 o pow. 0,3304 ha, 638/2 o pow. 0,80 ha, 649 o pow. 0,11 ha.
W ewidencji gruntów jako władający gruntami wykazany jest Józef Jaros.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od dnia opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
33641386
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne