Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641425
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
Odrowąża 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 1013/16 z wniosku Marka Banasika o stwierdzenie nabycia, w drodze zasiedzenia, własności nieruchomości położonej w Starym Sokołowie, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, o powierzchni 0,0200 ha, oznaczonej - działka nr 959, niemającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych (w szczególności uprawnionych do udziału we Wspólnocie Wsi Stary Sokołów), aby w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33641425
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne