Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Ost. świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 1324/16 z wniosku Edwarda Kaszuby i Teresy Kaszuby o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o powierzchni 4,16 ha, położonej w miejscowości Czyżów, gmina Łagów, woj. Świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o numerze 117, dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33641402
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne