Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641462
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Antoniego Czepiel, Anny Tereszkiewicz i Anety Czepiel o uregulowanie na rzecz Stefanii Pezdan prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1767
o powierzchni 0,2381 ha położonej w Rzeszowie.
Działka ewidencyjna nr 1767 położona w Rzeszowie powstała ze zmiany oznaczenia działki nr 438, objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00004312/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw
w niniejszym postępowaniu.
33641462
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne