Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się sprawa z wniosku Zofii Wolan z uczestnictwem Krzysztofa Rychlickiego, Przemysława Wilka, Teresy Wilk, Teresy Rychlickiej, Gminy Nowa Dęba i Skarbu Państwa - Starosty Tarnobrzeskiego - o zasiedzenie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1439, o powierzchni 0,58 ha położonej w Chmielowie, obręb nr 0002 Chmielów, gmina Nowa Dęba, powstałej z cz. pgr. 3185/38 gm. kat. Chmielów, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00002447/0, gdzie jako właściciel wpisany jest Józef Wolan s. Andrzeja.
Wzywa się, aby wszyscy zainteresowani w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w sekretariacie Wydziału I Cywilnego pokój nr 413, a jeżeli nie zgłoszą się lub własności nie wykażą, zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33641473
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne