Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Mikickim

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, oznaczone sygn. akt I Ns 1454/14 o stwierdzenie nabycia spadku po Ireneuszu Mikickim, synu Tadeusza i Ewy, zmarłym w dniu 17 listopada 2011 roku we Włocławku, ostatnio stałe zamieszkałym w Brześciu Kujawskim. Sąd wzywa zainteresowanych - a w szczególności spadkobierców Ireneusza Mikickiego, tj. rodzeństwa jego rodziców i ich zstępnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33641513
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne