Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Rządowy, gmina Boniewo

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 1001/16 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Mańkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie:
a) prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Rządowy gmina Boniewo, o powierzchni 0,79 ha, składającej się z działki nr 169, dla której to Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów;
b) prawa własności 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Wieś gmina Boniewo o powierzchni 15,75 ha składającej się z działek nr 180, 186, 190, dla której to Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów.
Nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33641524
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne