Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Baruchowo

kujawsko-pomorskie, Włocawek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641539
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocawek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa z wniosku
Katarzyny Woźniak i Sławomira Woźniaka oznaczona sygnaturą I Ns 2282/16
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Baruchowo, stanowiącej działkę nr 72/1
o powierzchni 00.52.00 ha, dla której to Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawców. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Zenona Modrzejewskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa
do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33641539
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne