Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogardzie Bobrzańskim

lubuskie, Nowogród bobrzański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33658774
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 11

SzczegółyBURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
Więcej informacji na stronie internetowej urzędu: nowogrodbobrz.pl oraz bip.nowogrodbobrz.pl
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora MGOKSiR" na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 - 010 Nowogród Bobrzański
lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 lipca 2017 roku do godz. 14:00 liczy się data wpływu oferty do Urzędu.
33658774
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne