Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019 C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice - Biskupice-Brąchnowo-Pigża-Leszcz "

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-06-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z poźn. zm.) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016, poz. 23 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice - Biskupice -Brąchnowo - Pigża - Leszcz", obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową, druk tłusty podkreślony - działki do całkowitego przejęcia,
Obręb nr 0008 Warszewice:
135, 304/1, 143/6, 137 (137/1, 137/2), 142 (142/1, 142/2), 143/7 (143/8, 143/9), 307 (307/1, 307/2), 306 (306/1, 306/2), 305 (305/1, 305/2), 304/2 (304/3, 304/4), 179 (179/1, 179/2), 178 (178/1, 178/2), 176/1 (176/2, 176/3), 340 (340/1, 340/2), 342/4 (342/5, 342/6), 341 (341/1, 341/2)
Obręb 0013 Kończewice:
262
Obręb 0002 Biskupice:
75, 94/2, 94/3, 218/3, 218/5, 219/1, 219/6, 219/4, 219/7, 94/5 (94/8, 94/9), 94/4 (94/6, 94/7), 93/2 (93/5, 93/6, 93/7), 93/1 (93/3, 93/4), 92 (92/1, 92/2), 91 (91/1, 91/2, 91/3), 90 (90/1, 90/2), 88/6 (88/11, 88/12), 88/3 (88/7, 88/8), 88/4 (88/9, 88/10), 87/2 (87/3, 87/4), 82/2 (82/3, 82/4), 81/3 (81/5, 81/6), 80/4 (80/8, 80/9), 80/5 (80/10, 80/11), 250/1 (250/2, 250/3), 79/2 (79/3, 79/4), 78/3 (78/6, 78/7, 78/8), 78/2 (78/4, 78/5), 77/5 (77/10, 77/11), 77/2 (77/6, 77/7), 77/4 (77/8, 77/9), 76/2 (76/3, 76/4), 258 (258/1, 258/2), 218/13 (218/21, 218/22), 219/8 (219/11, 219/12), 257 (257/1, 257/2), 218/16 (218/23, 218/24), 218/17 (218/25, 218/26), 218/18 (218/27, 218/28)
Obręb 0003 Brąchnowo
103, 189, 187 (187/1, 187/2), 188/4 (188/8, 188/9), 188/5 (188/10, 188/11), 185/2 (185/3, 185/4), 175 (175/1, 175/2), 239 (239/1, 239/2), 207/1 (207/2, 207/3), 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211/2 ( 211/5, 211/6), 211/1 (211/3, 211/4)
Obręb 0006 Pigża
25, 151/1, 28/17, 28/21 (28/23, 28/24), 28/22 (28/25, 28/26), 28/8 (28/29, 28/30), 28/9 ( 28/31, 28/32), 26 (26/1, 26/2), 127/5 (127/40, 127/41), 127/3 (127/36, 127/37), 127/2 (127/34, 127/35), 127/1 (127/32, 127/33), 130 (130/1, 130/2), 122 (122/1, 122/2), 28/4 (28/27, 28/28), 135/16 (135/29, 135/30), 143 (143/1, 143/2), 150 (150/1, 150/2), 139 (139/1, 139/2, 139/3, 139/4), 140 (140/1, 140/2), 127/31 (127/38, 127/39), 127/9 (127/44, 127/45), 127/8 (127/42, 127/43), 135/28 (135/35, 135/36)
Informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 941).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33661123
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne