Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko dyrektora.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33661669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-064 Rzeszów
Ulica
Rynek 1

SzczegółyOgłoszenie o konkursie

Prezydent Miasta Rzeszowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, ul. Szopena 32.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa jednostki)"w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Edukacji, 35-064 Rzeszów, Plac Ofiar Getta 7, I p.
Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pod numerem telefonu 17 875 45 86.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
33661669
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne