Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Żłobków w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33660317
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
pl. Kolegiacki

SzczegółyPrezydent Miasta Poznania
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Zespołu Żłobków Nr 3
w Poznaniu
Nr ref. PMP/102/2017
Zakres podstawowych czynności:
- kierowanie i nadzorowanie bieżącej działalności jednostki
- prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej
- zapewnienie w żłobku dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
- zagwarantowanie w żłobku dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
Wymagania obowiązkowe:
- co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem
- wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo
- co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi
- wysoki poziom umiejętności kierowniczych
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
- wiedza z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej
Warunki pracy:
Charakter pracy wymaga bezpośredniego kontaktowania się z klientami oraz pracownikami. Praca przy komputerze, wyjścia poza miejsce pracy i delegacje służbowe.
Oferty zawierające:
- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
- pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Zespołu Żłobków
- oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46 w terminie do dnia 12 lipca 2017 r. do godz. 15:30
O terminie i miejscu przeprowadzania kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Urząd Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
33660317
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne