Ogłoszenie

Informacja o zmianie w treści ogłoszenia o przetargu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33662994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-004 Kraków
Ulica
Pl. Wszystkich Świętych 3-4

SzczegółyInformacja
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 19 czerwca br. ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej organizator przetargu informuje, że komisja przetargowa będzie brać pod uwagę wszystkie uwzględnione uwagi zgłoszone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik", dlatego ulega zmianie treść ogłoszenia w zakresie punktu X. OFERTA podpunkt 4. Koncepcja zagospodarowania nieruchomości:
Koncepcja ta musi być zgodna z ustaleniami obowiązującego studium oraz uwzględniać zapisy ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" wraz z uwzględnionymi uwagami do projektu planu, wymienionymi w Zarządzeniu nr 180/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2017 r., w zakresie udostępnionym na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64899; aktualnym na dzień złożenia oferty.
Ponadto, koncepcja zagospodarowania nieruchomości musi zawierać opis całego zamierzenia, opis poszczególnych elementów zagospodarowania oraz terminy ich realizacji, a także posiadać pozytywną opinię (uzgodnienie) wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
33662994
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne