Ogłoszenie

Obwieszczenie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego Synopsis Limited sp. z o.o.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33664465
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2017 r. w
sprawie o sygn. akt X GUp 51/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego
Synopsis Limited Sp. z o.o. Partners Spółka komandytowo - akcyjna w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które
można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za pośrednictwem Sądu Rejonowego
wydającego postanowienie.
33664465
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne