Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665158
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
IICo 1159/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18, NIP: 542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 4.08.2017 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę o nr. geod. 22/10 i pow. 0,1512 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, murowanym, wolno stojącym, o pow. ok. 240 m2, położonej: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Polna 11A,
dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00100499/3 [NKW: BI1B/00100499/3].
Suma oszacowania wynosi 471 343,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 353 507,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 134,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33665158
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne