Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

małopolskie, Dąbrowa tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665660
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jakuba Bojki 2

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 16/17 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Oracz - o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 444 o powierzchni 0,08 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Podborze 52.
Sąd wzywa właścicieli nieruchomości i następców prawnych Ewy Machaj oraz Anny Chłostowej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33665660
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne