Ogłoszenie

Postanowienie o złożeniu pieniędzy do depozytu sądowego.

wielkopolskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666042
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-040 Wrocław
Ulica
Podwale 30
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu ogłasza, że postanowieniem z dnia 21czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 745/16, zezwolono Helenie Biskupiak, Agacie Dziąsko i Mateuszowi Dziąsko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.916,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści cztery grosze) z tytułu świadczenia należnego Bogumile Biskupiak od Heleny Biskupiak z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę, obliczonych od kwoty 57.833,33 zł, za okres od dnia 10.05.2016 roku do dnia 20.12.2016 roku, należnych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 03.12.2013 roku w sprawie o podział majątku wspólnego, sygn. akt I Ns 649/09 oraz Postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.05.2014 roku, sygn. akt II Ca 307/14, z zastrzeżeniem, iż wydanie przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego może nastąpić na wniosek następców prawnych Bogumiły Biskupiak, o ile się zgłoszą i wykażą uprawnienia stosownymi dokumentami w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Sąd wzywa następców prawnych wierzycielki Bogumiły Biskupiak do odbioru depozytu.
33666042
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne