Ogłoszenie

Zakończenie postępowania upadłościowego spółki cywilnej Apteka Galena Skoczów

śląskie, Bielsko-biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666529
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Mickiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA

SzczegółySędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Elżbiety Woner i Jakuba Woner wspólników spółki cywilnej APTEKA GALENA w Skoczowie pod sygn. akt VI GUp 28/12 lik zawiadamia, iż w dniu 9 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.
Na postanowienie z dnia 9 czerwca 2017 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
33666529
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne