Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Urszulin

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA URSZULIN

SzczegółyWójt Gminy Urszulin informuje, że na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy wywieszono, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Urszulin www.ug.urszulin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl w dniu 11 lipca 2017 r., ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Urszulin.
Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia 2017 r., poczynając od godz. 10.00 w
siedzibie Urzędu Gminy Urszulin.
Wadium w wysokości 10% wywoławczej ceny sprzedaży na wybraną nieruchomość należy wnosić w gotówce najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2017 r.
Szczegółowych informacji o przedmiotach przetargu udziela Pan Dariusz Michalski w godzinach pracy urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 82 59-20-009.
33665989
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne