Ogłoszenie

Syndyk sporządził i przekazał listę wierzytelności upadłego Zielony Taras sp. z o.o.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Młyńska

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Zielony Taras Sp. z o.o. (KRS 0000139448), sygnatura akt XI GUp 104/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, p. 13 (parter) przy ul. Młyńskiej 1 A.
Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności oraz I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
33666330
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne