Ogłoszenie

Zakończenie postępowania upadłościowego dłużnika Przędzalnia Czesankowa WELDORO Sp. z o.o.

śląskie, Bielsko-biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666849
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Mickiewicza
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA

SzczegółySąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2017 roku, sygn, akt VI Gup 15/04 lik, zakończył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika Przędzalni Czesankowej WELDORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (NIP 547-005-01-04).
Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" do Sądu Okręgowego w Katowicach, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
33666849
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne