Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włoclawek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowei ulicy Płockiej we Włocławku

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33666944
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Zielony Rynek 11/13

SzczegółyUA.AB.6740.297.2017
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ
Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 2031) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Włocławek, w dniu 6 lipca 2017r. została wydana decyzja Nr 212/17
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Teligi, w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych", na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku:
1) nowo powstałych działkach ewidencyjnych:
działka numer 7/6 obręb Włocławek KM 104 (powstała z podziału działki 7/3 KM 104),
działka numer 8/3 obręb Włocławek KM 104 (powstała z podziału działki 8/2 KM 104),
2) istniejących działkach ewidencyjnych:
działka numer 51 obręb Włocławek KM 49/2,
działka numer 48/2 obręb Włocławek KM 49/2,
działka numer 20/1 obręb Włocławek KM 87,
działka numer 2 obręb Włocławek KM 48,
działka numer 15 obręb Włocławek KM 89,
działka numer 5/3 obręb Włocławek KM 89,
działka numer 2/10 obręb Włocławek KM 104
działka numer 19/2 obręb Włocławek KM 88
Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści) działek położonych w rejonie nieruchomości objętych decyzją, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404 (IV piętro).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33666944
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne