Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Siedlcach toczy się za sygn. akt I Ns 1281/16 postępowanie z wniosku Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kownatach o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości, obejmującej działkę gruntu o nr 65/1 o pow. 0,44 ha, położonej w miejscowości Kownaty gmina Huszlew. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawo do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33667258
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne