Ogłoszenie

Informacja o wyłożeniu do wglądu listy wierzytelności upadłego Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Fermy Drobiu Borkowski Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Barłożni Wolsztyńskiej, sygnatura akt XI Gup 67/14, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 13 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.
Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.
33667106
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne