Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667909
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 823/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51.601,00 należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 4357/2 o powierzchni 0,2219 ha, położoną w Rzeszowie, obręb Przybyszówka II, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2016 r. nr N.III.7570.1.200.2015 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie lub osobom, które wykażą prawomocnym dokumentem prawo własności do ww. nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33667909
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne