Ogłoszenie

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany

małopolskie, Siepraw

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33667900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-447 Siepraw
Ulica
Kawęciny 30

SzczegółyOgłoszenie
Wójt Gminy Siepraw, stosowanie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ogłoszenia, od dnia 13 lipca 2017r. przez okres co najmniej 21 dni zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany.
Osoby, którym przysługuje na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych w/w wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Siepraw (Dziennik Podawczy) w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
33667900
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne