Ogłoszenie

Ogłoszenie o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Parski, gmina Grudziądz

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668331
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
Sikorskiego 19/23

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu pod sygn. akt I Ns 1337/14 toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 234 (grunty rolne zabudowane, nieużytki i pastwiska trwałe) o powierzchni 0,9100 ha, położonej w miejscowości Parski, gmina Grudziądz. Dla powyższej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, a była założona księga gruntowa Parski Tom III Karta 65. Ujawnionymi w księdze gruntowej właścicielami nieruchomości są Wincenty Dulski i jego żona Marta z domu Psikiewicz. Posiadaczami nieruchomości są obecnie Franciszek Dulski, Renata Dulska, Andrzej Dulski i Joanna Dulska. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia zgłosili się w tutejszym sądzie i wykazali prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy lub uczestników, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33668331
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne