Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Łopuszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668773
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-070 Łopuszno
Ulica
Konecka 12

SzczegółyInformacja
Urząd Gminy w Łopusznie informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zostały wydane decyzje Starosty Kieleckiego dot. ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gminne w obrębie:
- Jasień, działki nr 187, 191, 193, 307, 326 i 370 o łącznej pow. 1,1300 ha - decyzja
zn. GN-I.6620.5.77.2016.DG z dnia 05.07.2017 r.
- Antonielów, działki nr 8, 10, 20, 79, 80, 111, 143, 149, 150, 156, 158, 159, 160 i 166 o łącznej
pow. 7,4700 ha- decyzja zn. GN-I.6620.5.19.2017.DG z dnia 05.07.2017 r.
- Gnieździska, działki nr 931, 1022, 1080, 1088 o pow. 1,7100 ha - decyzja zn. GN-I.6620.5.14.2017.DG z dnia 11.04.2017 r.
- Łopuszno, działka 431 o łącznej pow. 1,0952 ha - decyzja zn. GN-I.6620.5.13.2017.DG z dnia 05.07.2017 r.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 174, lub na stronie http://bip.powiat.kielce.pl/prawo_lokalne/decyzje_starosty.html, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.
33668773
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne