Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonwym Lublin - Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668726
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BARTOSZ MACEDOŃSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Bartosz Macedoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31.10.2017 r., godz. 10.20 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOLA KRASIENIŃSKA, GM. NIEMCE, OBRĘB 27 WOLA KRASIENIŃSKA, ARK. 1 DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 130/8, 130/9. POWIERZCHNIA ŁĄCZNA DZIAŁEK 0,3557 HA.
NIERUCHOMOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 130/8, 130/9 O POWIERZCHNI ŁĄCZNEJ 0,3557 HA. DZIAŁKI PRZYLEGAJĄ DO SIEBIE I SĄ ŁĄCZNIE ZAGOSPODAROWANE. ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ MN.
DZIAŁKI ZABUDOWANE SĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, PARTEROWYM Z PODDASZEM, W TRAKCIE BUDOWY. BUDYNEK BUDOWANY NA PODSTAWIE DECYZJI 436/05 Z DNIA 4.05.2005 R. ZATWIERDZAJĄCEJ BUDOWĘ OBIEKTU O NAZWIE METEOR WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM O POJ. 7,2 M2.
BUDOWANY BUDYNEK TO OBIEKT PARTEROWY Z PODDASZEM O PU=37,05 M2, NIEPODPIWNICZONY, W STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM Z CZĘŚCIĄ TYNKÓW I INSTALACJI, OTYNKOWANY, DACH POKRYTY DACHÓWKĄ. POWIERZCHNIA UŻYTKOWANA PROJEKTOWANA 150,06 M2.
DZIAŁKA JEST OGRODZONA OGRODZENIEM TYMCZASOWYM, POROŚNIĘTA CHWASTAMI. DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ GMINNĄ.
DO DZIAŁEK WYKONANE JEST PRZYŁĄCZE: WODOCIĄGOWE w40, ELEKTRYCZNE eNN, ZAPROJEKTOWANO KANALIZACJĘ LOKALNĄ DO SZAMBA, NIEWRYSOWANĄ NA MAPIE ZASADNICZEJ. W PASIE DROGI PRZEBIEGAJĄ LINIE: GAZOWA, ENERGETYCZNA, WODOCIĄGOWA
posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku nr LU1I/00218930/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 373 762,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 280 321,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź przelewem na konto kancelarii komornika.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
33668726
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne